RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych /RODO/), informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Familijna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. NIP: 9161351695. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem mailowym rodo@piekarniafamilijna.com.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników i współpracowników administratora danych, w celu realizacji procesu reklamacyjnego zgodnie ze złożoną dyspozycją na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego (zgodnie art. 560 k.c. w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane będą przechowywane przez rok od momentu rozliczenia reklamacji. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji.

.